Vill ditt företag få besök av Youth Academy?

En viktig del inom Youth Academy är företagsbesöken. Mötena med företag visar den mångfald av arbeten och karriärvägar som finns för ungdomarna och är en viktig mötesplats där företagen kan berätta om sin verksamhet och ungdomarna får möjlighet att ställa frågor.

Under 2018 besökte vi bland annat Ericsson, Dagens Industri, SEB, Dice, Grand Hôtel, Moderna Museet och Nordea.