Om Youth Academy

Arbetet med Youth Academy leds av en projektledare anställd på Novare, som tillsammans med sju andra arbetsledare arbetar med ungdomarna och lägger upp veckoscheman. Varje förmiddag inleds med en gemensam frukost, innan ungdomarna ger sig ut på stan för att städa parker – något som sker i samarbete med Stockholms Stad. Efter gemensam lunch väntar antingen ett företagsbesök eller ett utbildningspass där fokus ligger på färdigheter som krävs i arbetslivet, exempelvis retorikövningar, cv-skola eller intervjuträning.

Ungdomarna är anställda av Novare under perioden.