+46 8 463 23 00

”Sveriges självbild som okorrupt är naiv”

Publicerat 2017, 2 maj

Böter vid mutbrott måste bli högre. Det anser Natali Phalén, som sedan första april är ny generalsekreterare på Institutet mot mutor. Nu uppmanar hon börsdirektörerna att sätta frågan om mutor högre upp på agendan för både ledning och styrelse.

Frågan om att bli ny generalsektreterare på Institutet mot mutor fick hon i höstas. Att tacka ja kändes självklart. I rollen som advokat på en av Stockholms större byråer har Natali Phalén jobbat länge med antikorruptionsarbete, deltagit i utredningar men också företrätt klienter som misstänkts för mutbrott.

— Nu ska jag delta mer i samhällsdebatten och driva opinion. Mitt mål är att behålla den starka ställning som jag tycker att Institutet mot mutor har, säger Natali Phalen som hittills avverkat fyra veckor på nya jobbet.

Institutets Näringslivskod hoppas hon ska bidra till att hjälpa företag att navigera rätt.

— Det är dags att ifrågasätta Sveriges självbild som okorrupt land. Vi är lite naiva och ibland inte beredda på att det finns korrupta och problematiska beteenden. Internationellt sett har svenska företag stått sämre rustade för korruptionsrisken utanför Sveriges gränser.

Sverige har också fått svidande kritik från OECD för att sanktionerna vid mutbrott varit otillräckliga, särskilt när det gäller multinationella företag. Kritiken var också skälet till ett nytt lagförslag som nu varit ute på remiss.

Förslaget handlar om en höjning på företagsboten från dagens maxgräns på 10 miljoner kronor till 100 miljoner kronor, vilket Natali Phalén välkomnar. Jämfört med andra länder är den svenska nivån låg, i Storbritannien kan korrupta företag till exempel få obegränsade böter.

— Det är viktigt att en företagsbot även avskräcker större företag. Sverige får ju inte anses som ett billigare land. Förslaget om 100 miljoner är i rätt riktning.

Vilken är din uppmaning till svenska storbolag?

— Jag vill uppmana börsdirektörer att ta reda på vilka risker som faktiskt finns i verksamheten, särskilt om man ska exportera eller ska etablera sig på andra marknader. Jag vill att det hamnar högre upp på agendan för både ledning och styrelse. Det sker till viss del idag, men inte i alla bolag. Att lyfta frågan är också en viktig faktor för att skapa en bra kultur.

Vid årsskiftet kom nya regler för rapportering av hållbarhet i årsredovisningen och Natali Phalén välkomnar att de nu även innehåller krav på större företag att redovisa vilka åtgärder för att motverka korruption.

— Att hålla sig till en policy på sitt företag och undvika korruptionssituationen tror jag kommer att bli ett konkurrensmedel i framtiden. Vid upphandlingar tror jag i framtiden att det kommer att bli ett krav att man har ett aktivt arbete mot korruption på plats.

Hur stort är mörkertalet?

— Kärnan i mutbrott är ju att det sker i slutna situationer med en givare och en tagare. Mörkertalet är stort och mycket tror jag glider in på det som vi brukar kalla vänskapskorruption. För att rensa i den kulturen måste man börja uppifrån och ned. Ett tydligt ställningstagande från ledningen. Det handlar om att röra om flera varv för att få upp beteenden till ytan.

Att amerikanska myndigheter har fått upp ögonen för svenska storbolag som Telia TELIA +0.30%Telia Company – TELIA+0.30%+0.11 SEK36.21 SEKthis year: -1.36%chartOMX Stockholm 11:58 tisdag, 2 maj Add to listMore info about company och Ericsson och nu utreder bolagen för mutbrott har enligt Natali Phalén så klart bidragit till att frågan har lyfts på hemmaplan.

— Den aktiva approach som amerikanska myndigheter har tagit bidrar till att korruptionsproblematiken blivit ett prioriterat område för många företag. Det blir tydligt att konsekvenserna både kan bli stora och kännbara. När amerikanska myndigheter kommer in blir det väldigt dyrt.

Vid en internationell jämförelse tycker hon att Sverige klarar sig bra men mycket arbete återstår.

— Sverige är på väg men ligger fortfarande i delar efter. Det märks tydligt när företag ger sig ut i världen, det är då de riskerar att stöta på patrull och det står klart att man inte har den skyddsutrustning som behövs, säger hon.

« »