Pia Sergo och Maria Billing.
Pia Sergo och Maria Billing.

Pia Sergo och Maria Billing om ledarskap och individer i förändring

Publicerat 2018, 30 november

Pia Sergo och Maria Billing är grundare och medgrundare till Novare Executive Advisory.

Berätta, vad är Novare Executive Advisory?
Pia: Sammanfattningsvis kan man säga att vi stöttar individer i förändring. Det kan vara när någon behöver lämna sitt jobb, har en utmanade ny tjänst eller står inför en större utmaning.

Maria: Ja, vi fungerar som rådgivare och samtalspart och framförallt är vi en oberoende part och inte en del av organisationen. Det som främst skiljer oss från andra är att vi sammanfogar tre komponenter till en helhet – affären, ledarskapet och människan som alla är lika viktiga för oss. Vi har under åren märkt en allt större efterfrågan på de här tjänsterna. Företag står inför allt större transformationer idag, där inte minst digitaliseringen driver på ett stort kunskapsskifte.

Pia: Precis, att leda och skapa en organisation i den utvecklingstakten som pågår just nu är en stor utmaning för många ledningsgrupper och där kommer vi in för att hjälpa och stötta de ledare som ska utföra det som många gånger är ett tufft arbete.

När arbetsgivare och medarbetare går skilda vägar, det som kallas outplacement, hur går det till rent praktiskt?
Maria: om man börjar med anledningen till att många bolag väljer att ta in oss är det för att man vill ta ansvar för relationen till sina arbetstagare från början till slut. Det skapar ett starkt employer branding att ta väl hand om sina medarbetare, i både medgång och motgång. Det sprider signaler internt att man blir omhändertagen och skulle något hända så kan man lita på att bolaget tar hand om mig på ett bra sätt.

Pia: Processen inleds med att vi ser över i vilket stadie personen befinner sig. Man kan ofta se en av tre reaktioner, ledsen och chockad, man vill gå vidare direkt och glömma det som varit eller wow, det här är helt otroligt, jag får möjlighet att reflektera över mitt nästa steg. Vi skräddarsyr alla våra processer och tar fram en framåtriktad handlingsplan för att nå personens slutgiltiga mål.

Maria: Såklart börjar vi processen med att samtala om det som har hänt, men sen fokuserar vi framåt. Man kan säga att vi bygger deras individuella affärsplan med tydliga mål och handlingsplaner för att uppnå dessa mål. Vi gör assesment, tar referenser för att bygga personens profil och tydliggöra styrkor, skriver CV och ser över hens Linkedin. Vi tar också hjälp av vårt nätverk inom Novare och personen får träffa våra rekryterare för att dels öva upp sig i intervjusituationer men också för att börja söka nästa arbete.

Och ledarrådgivningen?
Pia: Då får vi ofta samtal från en VD eller styrelseordförande om en ledare som skulle behöva rådgivning vid en förändring. Efter en gemensam nulägesanalys skräddarsyr vi ett program som omfattar det som personen vill eller behöver utveckla. Vi tar in en senior rådgivare som matchar personens behov och som hen får så länge behovet finns.

Läs mer om Novare Executive Advisory >>

Dela

« »