Peter Wallin till Ratos

Publicerat 2018, 7 november

Novare har varit med och rekryterat Peter Wallin till ny CFO, Chief Financial Officer, till Ratos.

Peter Wallin kommer närmast från tjänsten som CFO för Skanska-koncernen och tillträder sin tjänst i december 2018.

– Jag är mycket glad att Peter tillträder sin roll som CFO på Ratos. Med hans långa operativa erfarenhet där han skapat värde genom omstruktureringar av verksamheter, lönsamhetsstärkande åtgärder samt transaktioner, inte minst inom bygg- och anläggningsindustrin, är jag övertygad om att han i hög grad kommer att bidra till värdeskapande i Ratos och våra portföljbolag, säger Ratos VD Jonas Wiström.

Om Ratos
Ratos är ett börsnoterat investeringsbolag som äger och utvecklar onoterade medelstora företag i norden.

Dela

« »