Lönesättning

Har dina medarbetare rätt lön?

Viktiga beslut kräver riktigt bra underlag. Vi stöttar dig i beslut kring lönesättning och lönerevision och erbjuder heltäckande insikt i hur marknadslönen ser ut för tjänster på ert företag.

Benchmarkrapport

Utifrån tio jämförelsebolag som du väljer skapar vi en helhetsbild av totalersättning på marknaden:

  • Fast lön
  • Rörlig lön
  • Pensioner
  • Förmåner

Vi börjar med ett möte eller telefonsamtal för att gå igenom roller och jämförelsebolag. Kontakta oss så hjälper vi dig!

Erik Nilsson, konsult och delägare
+46 703 74 76 15
erik.nilsson@novare.se


Om lön

Vi vet att den totala ersättningen inte är en fristående faktor i det totala erbjudandet en arbetsgivare ger en anställd. Det finns en rad andra faktorer som påverkar människors attraktion, motivation och prestation. Den totala ersättningen utgör dock grunden till ett kontrakt mellan arbetsgivare och arbetstagare varför det är viktigt att förstå ”marknadspriset” på kompetensen för den aktuella positionen. Med en god förståelse för löneläget på marknaden kan arbetsgivaren skapa större trygghet i lönesättningen.

Benchmarking
Vi erbjuder våra kunder lönestatistik för VD, ledande befattningshavare, chefer och specialistroller. Informationen ger våra kunder stöd vid nyrekryteringar, vid utformning av nya roller eller för att säkerställa ”rätt pris” på specialistkompetens. Vår ansats är att se till den totala ersättningen samt att jämföra löner med en relevant urvalsgrupp av roller och företag.

Marknadsanalyser och trender
Vi genomför kontinuerligt research inom en rad områden och kan på beställning göra skräddarsydda rapporter kring frågeställningar inom ersättningsområdet. Det kan tillexempel omfatta en konkurrensanalys med fokus på affärsstrategi, prestation och ersättningar.

Prognoser
Vi erbjuder våra kunder prognoser inom marknadslöneläget för att guida företag genom marknadens utveckling och skapa större förutsägbarhet i lönefrågor.