Om oss

Erika Andersson, VD & delägare
Erika specialiserade sig på ersättningsområdet redan under studietiden och har sedan dess arbetat som konsult på Novare Executive Compensation, Aon Hewitt och nu senast McLagan i London. Hon har erfarenhet från en rad branscher däribland finansbranschen. Erika har både deltagit och drivit projekt inom executive pay, utformat incitamentsprogram samt genomfört effektivitetsanalyser av ersättningsystem.

Erika har en Magister i Företagsekonomi och Kandidat i Nationalekonomi från Stockholms universitet och University of Auckland.

Andreas Lauritzen, Seniorkonsult & delägare
Delägare i Novare Pay Consulting sedan januari 2016 och ledamot i ersättningsakademien från 2012. Tidigare var Andreas VD för Aon Hewitt i Norden efter att Aon förvärvade rådgivningsföretaget Strive Advisory som han var grundare och VD för. Innan dess arbetade Andreas med ersättningsfrågor globalt på Watson Wyatt bland annat som ansvarig för ersättningar till ledande befattningshavare med bas i Hong Kong och som rådgivare i Stockholm och globalt.

Varför vi är annorlunda
Vi har bred kunskap inom ersättningsområdet vilket ger oss ett holistiskt synsätt. Genom vårt tydliga och affärsinriktade fokus på ersättningsfrågan kan vi hjälpa företag att förstå omvärlden och varje företags unika situation

Vår ambition är att leverera högre kvalitet på produkter och tjänster genom att vara flexibla och engagerade i våra kunders frågeställningar samt att ständigt utveckla och förbättra det vi gör

Novare Pay Consulting är samägt av anställda i bolaget, Novare Human Capital och Söderberg & Partners. Novaregruppen har ett av Sveriges mest framgångsrika nätverk vilket hjälper oss att vara nära marknaden och möjliggör att nå ut till många branscher och företag. Söderberg & Partners grundades 2004 och är en av Sveriges ledande finansiella rådgivare och förmedlare av försäkringar och finansiella produkter. Företaget bedriver verksamheter inom bland annat tjänstepensionsrådgivning, försäkringsrådgivning och försäkringsförmedling, samt kapitalrådgivning och kapitalförvaltning. Söderberg & Partners utvecklar och erbjuder även digitala verktyg för bland annat finansiell rådgivning och för löne-, och förmånshantering.

Med sina två starka delägare har Novare Pay Consulting stora konkurrensfördelar genom ett brett nätverk bland företag och organisationer.