+46 8 463 23 00

På tal om lön: Vd-ersättningarna ökade med 5,3 procent och blir mer långsiktiga enligt Novares rapport På tal om lön för 2016

Publicerat 2017, 15 juni

Konsultbolaget Novare Pay Consulting har för andra året kartlagt ersättningarna till ledande befattningshavare i 292 bolag på Nasdaq Stockholmsbörsen. Medianen för totala ersättningen till Vd var 5,8 miljoner kronor för helåret 2016, en ökning med 5,3 procent jämfört med 2015. De senaste tre åren har Vd-ersättningen ökat med totalt 22,7 procent eller 1,1 miljoner kronor.

Snabba fakta Vd-löner och ersättningar

  • Totalersättningen har ökat snabbast för Vd:ar i Large Cap bolag, + 6,3 procent (0,9 miljoner kronor) Medianen för totalersättning var 14,4 miljoner kronor under 2016. Totalersättningen inkluderar grundlön, årlig rörlig lön, aktieprogram, förmåner och pension.
  • Under 2017 års stämmosäsong beslutade mer än hälften av samtliga börsbolag om att introducera ett nytt aktie- eller teckningsoptionsprogram.
  • För Vd:ar i de allra största bolagen, OMXS30, utgjorde aktieprogram i genomsnitt 27 procent av totalersättningen. Totalt ökade antalet nyintroducerade lönebeskattade aktieprogram med 40 procent.
  • Den vanligaste formen av aktiebaserade program är kapitalbeskattade enligt nuvarande skatteregler för teckningsoptionsprogram.
  • Kvinnliga Vd:ar hade cirka 30 procent lägre ersättning än manliga Vd:ar vilket delvis förklaras av att kvinnor är Vd:ar i mindre bolag jämfört med männen. Andelen kvinnliga Vd:ar ökade med mindre än en procentenhet under 2016 från 5,6 till 6,3 procent idag. En fortsatt positiv trend håller dock i sig vad gäller jämställdheten i börsbolagens styrelser.

”Vd-ersättningarna fortsätter att öka och ökade med 5,3 procent under 2016. Medianen för ersättningar till börs-Vd:ar var 5,8 miljoner kronor för verksamhetsåret 2016. Det är intressant att se att den andel av ersättningen som utgörs av aktiebaserade program har mer än dubblerats de senaste fem åren. Det är en trend som jag tror att vi kommer att fortsätta se framöver. På årsstämmorna i vår har hälften av alla börsbolag beslutat om nya aktiebaserade ersättningsprogram”, säger Erika Andersson, Vd Novare Pay Consulting.

”Tjänstepensionen är en stor och viktig andel av den totala ersättningen för börs Vd:ar och ledande tjänstemän. För börsens Vd:ar uppgick andelen tjänstepension i median till 17,4 procent av den totala ersättningen eller 30 procent av grundlönen . Vi kan konstatera att börsens Vd:ar har en betydande andel av sin totala ersättning som tjänstepension vilket bör kommuniceras tydligare”, säger Andreas Lauritzen, delägare Novare Pay Consulting.

Rapporten i media:

https://www.svd.se/dramatiskt-lonegap-mellan-manlig-och-kvinnlig-bors-vd/om/lonegapet-pa-vd-posterna

https://www.svd.se/en-miljon-i-paokt-for-en-vanlig-bors-vd/om/lonegapet-pa-vd-posterna

Presentation av rapporten kommer att ske vid Novare Pay Consultings seminarium den 15 juni 2017. För mer information, vänligen kontakta:

Erika Andersson, Vd och delägare, Novare Pay & Pension Consulting, telefon +46 735 165 387 E-post: erika.andersson@novare.se

Andreas Lauritzen, delägare, Novare Pay & Pension Consulting, telefon +46 706 766 775 E-post: andreas.lauritzen@novare.se

« »