Nyårshälsningar och trendspaningar från Novare

Publicerat 2017, 29 december

2017 är till ända och 2018 står för dörren. Här sammanfattar några av Novares VD:ar det gångna året och lyfter blicken mot 2018.

Gunilla Fransson, tillträdande styrelseordförande för Novare Peritos – vad har varit det bästa för Peritos under 2017?
– Att vi fått ett engagerat team i Peritos som skapat stabilitet och engagemang. 2017 har vi också visat att vårt koncept fungerar, över 70% får anställning, vilket är överlägset bäst på marknaden. Vi har också börjat skapa oss ett rykte om att vi lyckas med nåt som ingen annan gör – det är jag stolt över.

Delal Apak, tillträdande VD för Novare Peritos – vad har du för spaning mot 2018?
– Min förhoppning för 2018 är att vi med hjälp av valåret får större fokus på unga vuxna med diagnoser i den allmänna arbetsmarknadsdebatten. Att vi i en högkonjunktur med rekordlåga arbetslöshetssiffror fortfarande har en rekordhög arbetslöshet för unga med funktionsvariationer – det är något som behöver förändras!

Sohaila Bagger Sjöbäck är VD för ett av två nya bolag inom Novare – Novare Professionals. Hur var ert första år?
-Det finns många höjdpunkter! Dels förstås att vi har fått igång vårt bolag, idag är vi fyra stycken heltidsanställda som tillsammans träffat hundratals personer och satt ut ett 50-tal personer i jobb. Vi är även stolta över våra kundsamarbeten och har redan idag, tio månader efter start, flera återkommande kunder och en lönsam verksamhet!

Vad ser du för trender för 2018?
– Vi ser en ökad efterfrågan på tillfälliga gig. Den traditionella anställningen efterfrågas inte av kandidaterna i samma utsträckning som tidigare. Man vill göra det man är bra på och när man är klar vill man ha en ny utmaning!  Vi ser även en ökad efterfrågan inom främst HR, då våra kunder i allt större utsträckning upplever just kompetensbristen som sin största utmaning och där arbetar vi tillsammans med våra kunder för att tillsätta interna rekryteringsteam.

Erika Andersson är VD för Novare Payvad var det bästa med 2017 för er?
– Vi har utvecklats med många nya kunder under 2017 vilket förstås är väldigt roligt och jag är också stolt över att vi har flera återkommande kunder vilket visar att vi håller vad vi lovar och får förnyade förtroende.

Och vad ser du blir en stor fråga för er under 2018? 
– Ersättningsfrågan kommer att fortsätta vara ett aktuellt ämne framöver, inte minst frågan kring styrelseersättningar där vi har flera kunder som vi arbetar nära för att se hur den påverkar dem.

Susanne Ekström är VD för Novare Leadership Academy – hur har ni arbetat under 2017?
– Under året har vi startat upp tre nya utvecklingsprogram med fokus på innovation, att driva transformation samt att leda nya generationer. Vi har även åkt till Silicon Valley, Singapore, Barcelona och London med våra programdeltagare för att studera innovation och samhällsutveckling hos företag och organisationer. Att resa tillsammans är otroligt givande – det stärker nätverket och ger bredare perspektiv och ny kunskap som deltagarna tar med tillbaka till sina organisationer. Vi har under 2017 haft spännande möten och erfarenhetsutbyten med över 800 deltagare, adepter och mentorer samt svenska och internationella gästtalare som representerar såväl näringslivet som politiken, akademin och den ideella sektorn. Det är häftigt att se hur våra deltagare utvecklas genom att lyfta blicken och skapa tid för reflektion och nya möten!

Och din spaning inför 2018?
– Under 2018, i takt med att den digitala utvecklingen fortsätter utmana arbetssätt och affärsmodeller ser vi att gränsen kring vem som är junior och senior suddas ut och att begrepp som ”digital natives” och ”digital immigrants” diskuteras allt mer. Våra kunder törstar efter digital kunskap och många står inför frågeställningar kring hur man bör rusta sig för att få hela organisationen att bli digital, det vill säga att gå från digitalisering till digital transformation. Vi ser även att det ställs allt högre krav på dagens ledare, utöver att leda människor behöver man även vara duktig på att leda projekt, nätverk och tillfälliga grupperingar.

En tydlig trend från Silicon Valley är att nätverk, partnerskap och ekosystem blir allt viktigare, för såväl entreprenörer som storbolag. Kundfokus och förståelse för kundernas behov och preferenser blir fortsatt centralt. Ett citat som jag tar med mig in i 2018 kommer från IBM:s Paul Papas  ”The last, best experience that anyone has anywhere becomes the minimum expectation for the experiences they want everywhere” – det tror jag kommer vara giltigt för många beslut och diskussioner under 2018.

Anna Schauman är VD för Novare Executive Search – hur skulle du sammanfatta 2017?
– 2017 har varit ett fantastiskt roligt år för oss Novare Executive Search! Förutom att vi kommer göra vårt bästa år någonsin har vi också gjort en större satsning på att ta in flera nya medarbetare med djup kompetens inom sina respektive specialområden. Vi har under året välkomnat sex nya medarbetare och har på så sätt fortsatt stärka upp alla våra industriteam.

Våra kunder har under året haft stort fokus på digitalisering och transformation av sina verksamheter vilket verkligen påverkat våra uppdrag i år – kompetens och erfarenhet inom det digitala området efterfrågas nästan överallt och den stora utmaningen är att hitta tillräckligt många erfarna kandidater. Högkonjunkturen och den stora aktiviteten på marknaden generellt gör att det överlag är mer utmanande att få tag på bra kandidater. 2017 har det verkligen varit kandidaternas marknad och vi har fått jobba hårt för att lösa alla uppdrag vi haft.

Vi kommer när vi summerar 2017 ha genomfört över 250 uppdrag till våra kunder. Det är allt från rena rekryteringsuppdrag till assessments, second opinions och styrelserekryteringar. Vi är mycket stolta över att vi fortsätter att hålla en bra balans mellan män och kvinnor i våra rekryteringar och kommer, som de senaste 10 åren, ha placerat ungefär lika många män som kvinnor i våra uppdrag till operativa roller. Till styrelser har efterfrågan på kvinnliga kandidater varit huvudfokus i flera år och det speglar också statistiken då en majoritet av våra placeringar i styrelser varit kvinnor.

Inför 2018 ser vi en fortsatt stark konjunktur med samma trender som under 2017 – stort fokus på digital transformation, många företagsaffärer och kompetensbrist inom flera områden. Vi känner oss dock starka med den fantastiska organisation vi har byggt och ser fram emot många utmanande och roliga uppdrag tillsammans med våra kunder under 2018!

Magdalena Ihre som under året blev VD för Novare Propell – hur skulle du sammanfatta ditt år?
– För mig personligen var det bästa att komma till det härliga Propell-gänget i april och få vara med om hur alla tillsammans med full kraft arbetar mot vårt gemensamma mål. Styrkan med Propell är hur hur alla arbetar gemensamt och tillsammans. Samma synsätt finns inom hela Novare-gruppen och det är viktigt för att vi ska kunna lösa våra uppdragsgivares rekryteringsutmaningar.

Och din spaning framåt?
– Det blir ett fortsatt högt tryck i marknaden – det händer mycket hos både våra kunder och våra kandidater och vi följer det med stort intresse. Det kommer fortsatt att vara kandidaternas marknad. Vi ser ett stort fokus på roller inom IT/Tech, e-commerce, digitala roller och mycket surr om AI. Dessa områden ser vi växer och där växer vi tillsammans med branschen. Det digitala genomsyrar alla roller idag oavsett nivå och funktion. Erfarenhet från transformationsresor och agila arbetssätt är andra områden våra kunder efterfrågar liksom hållbarhet som är ett fortsatt hett ämne.

Novares julgåva 2017
Novares julgåva för 2017 ges i år till organisationen Min Stora Dag. Det är en organisation som hjälper barn och unga med allvarliga sjukdomar och diagnoser. De samarbetar med samtliga sjukhus i Sverige för att alla mellan 4 och 18 år ska få något att längta till, uppleva och minnas. Min Stora Dag vill skapa goda barndomsminnen och en paus från det tuffa och svåra. Läs mer om organisationen och hur du kan stötta deras verksamhet >>

 

Dela

« »