Novare Vision

Vision & affärsidé

Genom lång erfarenhet, trygg ägarstruktur och stort internationellt nätverk kan Novare erbjuda skräddarsydda lösningar, anpassade efter specifika behov. Vi anser att människor utgör grunden för framgångsrika bolag och därför erbjuder vi specialistkompetens och stöd genom hela yrkeslivet.

Vår vision är att vara det ledande humankapitalföretaget i Sverige som hittar rätt individer till kvalificerade befattningar samt kompetensutvecklar unga talanger, chefer och specialister till att bli ”Best in Class”.

Vår affärsidé är att erbjuda stöd och specialistkompetens inom humankapitalområdet för bolag i såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor och i NGO-världen.