Styrelse

Cecilia Schelin Seidegård, Styrelseordförande

Cecilia Schelin Seidegård utsågs till landshövding på Gotland 2010. Cecilia disputerade i biokemi på Lunds Universitet. Efter studierna har Cecilia framförallt arbetat inom läkemedelsindustrin med forskning och på olika chefsposter inom Astra och AstraZeneca. Hon har även varit chef för Karolinska universitetssjukhuset och ansvarig för sammanslagningen av Karolinska sjukhuset och Hudddinge universitetssjukhus. Cecilia Schelin Seidegård är också engagerad i ett antal styrelser och är bland annat ordförande för Beridna Högvakten, Göteborgs universitet, Gotlands Fornvänner, ALMI Gotland och Hushållningssällskapet. Cecilia utsågs till styrelseordförande för Novare i juni 2017.

 fredrikhilleson

Fredrik Hillelson, Styrelseledamot

Fredrik Hillelson, styrelseledamot och delägare sedan mars 2006 i Novare som han grundade 2001. Han är även Vice ordf i Student Business Challenge samt ledamot i Min Stora Dag. Fredrik har en fil kand från Stockholms Universitet och är marinofficer. Fredrik är vd för Novare Human Capital och har varit personaldirektör på Investor AB samt  personalchef på Accenture.
 per-allan

Per-Allan Karlsson, Styrelseledamot

Per-Allan Karlsson, är anställd sedan 2009 och delägare i Novare. Dessförinnan har han arbetat tio år inom Heidrick & Struggles, bland annat som VD i Sverige och Europaansvarig för branscherna IT/Telecom och Professional Services. Per-Allan har över 15 års erfarenhet som rådgivare inom chefsrekrytering och ledarskapsutveckling och har en bred bakgrund inom såväl IT, försäljning och ledarskap. Per-Allans huvudsakliga fokusområden är VD/Koncernchefsrekryteringar, styrelserekrytering samt utvärdering av ledningsgrupper.  Per-Allan är även styrelseordförande i Novare Executive Search.

 Anders Cedermark rekt

Anders Cedermark, Styrelseledamot

Anders Cedermark, är anställd sedan 2012, delägare i Novare. Anders är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har arbetat med chefsrekrytering sen 1990 som grundare och partner på Alumni. Anders fokusområden är rekrytering av VD, CFO:er och högre chefer framförallt inom Industri och Handel. Anders är en av Sveriges mest erfarna chefsrekryterare och har genomfört över 550 chefsrekryteringar och mer än 11.000 bedömningsintervjuer under sin karriär som chefsrekryterare.
 per

Per Frisk, Styrelseledamot

Per Frisk, är anställd sedan januari 2003 och partner i Novare sedan 2006. Per är COO på Novare Executive Search AB. Dessförinnan har han arbetat fem år på SEB:s utlandsavdelningar, fyra år som administrativ chef på Hagströmer & Qviberg Fondkommission, tio år som personaldirektör på Procter & Gamble Norden samt två år som personaldirektör på Bredbandsbolaget. Per är civilekonom med finansinriktning från Stockholms Universitet och har studerat två år på linjen för elektroteknik vid KTH i Stockholm.

 Lena-Lagerhorn

 Lena Lagerhorn, Styrelseledamot

Lena Lagerhorn, Chief Financial Officer för Novarekoncernen, började på Novare som Controller 2010. Dessförinnan har hon bland annat varit anställd i Stockholms Stadshus som projektledare för större finansprojekt för samtliga Stockholms Stads förvaltningar och bolag. Lena har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm med dubbel inriktning mot Operations Management och Human Resources.

 

Anna Schauman, Styrelseledamot

Anna Schauman är anställd sedan 2007 och har sedan 2013 rollen som VD för Novare Executive Search. Anna fokuserar främst på uppdrag inom finanssektorn. Efter ekonomistudier vid Stockholms Universitet har hon innehaft ett antal positioner inom SEB företrädesvis i olika chefsroller inom områdena Trading, Capital Markets och Asset Management. Hon är sedan 2014 delägare i Novare och är styrelseledamot i Peritos och styrelseordförande i Novare Propell. Rollen som ordförande i moderbolaget innehar hon sedan 2016.

 Anna Hillelson

Anna Hillelson, Suppleant

Anna Hillelson, VD-assistent på Stockholms handelskammare, är suppleant i styrelsen sedan december 2015. Hon har studerat kulturentreprenörsprogrammet på Uppsala universitet och har en kandidat inom genusvetenskap. Anna har varit aktiv inom Novaregruppen i flera år där hon har haft olika roller, bland annat som assisterande projektledare på Novare Leadership Academy och junior researcher på Novare Executive Search.