Organisation

Organisation

Novare Human Capital grundades 2001 av Investor AB och Fredrik Hillelson. Syftet var att erbjuda HR-stöd till Investors mindre portföljbolag. Idag erbjuder Novare stöd och specialistkompetens inom Humankapitalområdet både till bolag inom och utanför Wallenbergsfären.

Ägarstruktur

Moderbolaget Novare Human Capital ägs av fem personer i bolagets ledning; Fredrik Hillelson, Per-Allan Karlsson, Anders Cedermark, Anna Schauman och David Lindquist. Vi ser gärna ett spritt ägande i de verksamhetsdrivande bolagen och har därför många av våra medarbetare som delägare i sina respektive bolag i Novaregruppen.

Våra medarbetare

Rätt person, på rätt plats är en förutsättning för alla framgångsrika företag och utgör grunden för vårt arbete. För att vi ska kunna erbjuda skräddarsydda lösningar med hög kvalitet samt vara snabba, lägger vi stor vikt vid att skapa en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens, professionalism och kvalitetsmedvetande.

Idag består Novare av över 200 medarbetare – varav cirka 100 arbetar inom Peritos, Potential och Professionals.