Novaregruppen

Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företagets kompetensbehov och långsiktigt utveckla medarbetarna.

Novare Human Capital AB grundades 2001 av Fredrik Hillelson och Investor med syfte att erbjuda HR-stöd för sina portföljbolag. Idag är Novare Human Capital partnerägt och alla delägare är verksamma inom bolaget. Sedan 2001 har Novaregruppen varit involverad i rekryteringen av över 1500 exekutiva chefer till över 500 företag, kompetensutvecklat över 1000 chefer och specialister, genomfört ett flertal skräddarsydda företagsinterna program samt rekryterat över 1500 chefer på mellannivå till över 200 företag.

Idag har vi en bred kundbas i såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor och i NGO-världen.

Novaregruppen

 • Novare Human Capital – Moderbolag i Novarekoncernen
 • Novare Executive Search – Rekrytering till högre chefsbefattningar och styrelser via search
 • Novare Leadership Academy – Innovativa och affärsdrivna utvecklingsprogram
 • Novare Propell – Rekrytering av specialister och mellanchefer via annonsering och search
 • Novare Executive Advisory – Stöd vid karriärsförändring
 • Novare Potential – Rekrytering av nyanlända svenskar
 • Novare Peritos – Introduktionsrekrytering av ungdomar med särskilda behov
 • Novare Professionals – Resursförstärkning av HR-personal, ekonomer samt administratörer i såväl operativa som strategiska uppdrag
 • Novare Public – Specialiserade på kompetensförsörjning av chefer och specialister till offentlig sektor

Våra intressebolag

 • Novare Pay Consulting – Incitaments- och ersättningsfrågor
 • Nordic Interim Executive Solutions – Tillhandahåller kvalitetssäkrade Interim Management-tjänster
 • Valida Due Diligence – Genomför anpassade bakgrundskontroller för rekrytering till högre befattningar