+46 8 463 23 00

Novaregruppen

Novare erbjuder specialistkompetens inom området Human Capital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företagets kompetensbehov och långsiktigt utveckla medarbetarna.

Novare Human Capital AB grundades 2001 av Investor AB med syfte att erbjuda HR-stöd för sina portföljbolag. Sedan dess har Novaregruppen varit involverad i rekryteringen av över 1500 exekutiva chefer till över 500 företag, kompetensutvecklat över 1000 chefer och specialister, genomfört ett flertal skräddarsydda företagsinterna program samt rekryterat över 1500 chefer på mellannivå till över 200 företag.

Idag har vi en bred kundbas i såväl svenskt näringsliv som offentlig sektor och i NGO-världen.

Novaregruppen:

  • Novare Human Capital – Moderbolag i Novarekoncernen
  • Novare Executive Search – Executive Search & Assessment
  • Novare Leadership Academy – Professional Development
  • Novare Propell – Rekrytering av specialister och mellanchefer via annonsering och search
  • Novare Executive Advisory – Stöd vid karrärsförändring
  • Novare Pay Consulting – Incitaments- och ersättningsfrågor
  • Novare Potential – Rekrytering av nyanlända svenskar
  • Novare Peritos – Introduktionsrekrytering av ungdomar med särskilda behov

Många får sitt första intryck av våra bolag vid ett besök på vårt kontor. En mycket viktig del av vårt ”ansikte utåt” är därför vårt omvittnat professionella och vänliga team i receptionen som tar emot och gärna hjälper våra gäster tillrätta.