Novaregruppen välkomnar ett nytt bolag – Novare Public

Publicerat 2017, 10 november

Michelle Borin, som VD och grundare av Novare Public – hur skulle du beskriva det nya bolaget?
Vi tror att bara de bästa ska leda, utveckla och förvalta vår offentliga sektor! Detta ser vi som en oerhört viktig samhällsfråga och har därför startat upp Novare Public som genom Novaregruppens samlade erfarenhet, kunskap och kontaktnät ska hjälpa offentlig sektor med toppkompetens. Novare förser idag näringslivet med kvalificerade chefer och specialister, erbjuder ledarskapsutveckling och olika kompetensförsörjningstjänster. På samma sätt kommer vi erbjuda dessa tjänster men skräddarsytt till den offentliga sektorn. Behovet av kompetensförsörjning är lika stort men förutsättningarna ser annorlunda ut.

Vilka utmaningar ser du inom offentlig sektor de kommande åren?
Det är olika beroende på om det är inom statlig myndighet, kommun, landsting eller offentligt bolag men vissa utmaningar som en åldrande befolkning och behovet av att integrera nyanlända berör alla. En annan viktig fråga som alla brottas med just nu är ledarskapsutveckling och chefsförsörjning då kravet att effektivisera och producera mer under ständig förändring ökar hela tiden.

Om du ser framåt tio år – var är Novare Public då?
Då är vi den offentliga sektorns viktigaste samarbetspartner för hela kompetensförsörjningskedjan. Novare Public ska vara den främsta leverantören av kvalificerade chefer och specialister och erbjuda alla former av chefsstöd och ledarskapsutbildningar. Vi ska också genom innovativa lösningar skapa förutsättningar för att fler personer ska få möjlighet att få rätt arbete.

Varför väljer du att komma till Novare?
Novare är ett framgångsrikt företag uppbyggt av entreprenörer med en genuin mix av affärsmässighet och medmänsklighet. Jag är imponerad av Novares strävan efter jämställdhet och de innovativa insatserna som görs för mångfald och integration. Det är ett företag som verkligen bidrar med stor samhällsnytta.

Berätta mer om din bakgrund, hur ser den ut?
Jag har arbetat inom konsultbranschen sedan 1999 och fått chansen att prova olika roller. Jag började som konsult och har därefter haft en rad olika roller som konsultchef, rekryteringskonsult, kontorschef och senast affärsområdeschef. Under dessa år har jag nästan uteslutande arbetat gentemot offentlig sektor.  Nu ser jag fram emot att tillsammans med kollegorna på Novare bygga upp det nya konsult- och rekryteringsbolaget som offentlig sektor har saknat.

Läs mer på Novare.se/public >>

Dela

« »