Rebecca Nobel och Richard Stening från Novare Peritos.

Novare talade på Vägledarkalendariet 2018

Publicerat 2018, 16 november

Novare var inbjudna att tala på en konferens för studie- och yrkesvägledare som samlats från Stockholmsregionen, Örebro, Gävle och Vänersborg.  Det var cirka 170 deltagare i en fullsatt lokal som under en heldag fick ta del av olika talare.

Peritos var inbjudna för att berätta om sitt arbete med att få ut unga vuxna med funktionsvariationer i arbetslivet.

Rebecca Nobel från Novare började med att berätta om Novare Peritos historia och därefter följde Richard Stening från Novare upp med att berätta om hur det går till från första möte med ett företag till att en person får anställning. Richard berättade även vad han gör i sin roll som coach, och vad som görs för att Peritos medarbetare ska få de bästa förutsättningarna som möjligt för att lyckas.

Dagen inleddes av Elisabeth Söderberg, universitetslektor på Stockholms Universitet. Elisabet forskar om normbrytande funktionsvariationer och faktorer som kan hämma och främja i karriärvalen. Elisabeth Söderberg berättade om sin studie om ADHD och AST samt vad som studievägledare behöver känna till i samband med karriärval för den här målgruppen.

Elisabeth följdes av Eva Carlsson, Tillväxtverket, med information om vad som görs från myndighetshåll för att öka möjligheten för alla att få ett arbete.

Dela

« »