Novare startar trainee-programmet Gravitons

Publicerat 2017, 5 september

Novare Human Capital har sedan starten 2001 gått från det lilla entreprenörsdrivna bolaget ägda av Investor till att etablera sig som ett av Sveriges starkaste talanghus. Vi växer ständigt, tack vare ökat behov på marknaden och genom drivna medarbetare passionerade för frågor som leder till nya initiativ och bolag inom koncernen.

Som ett led i vår fortsatta tillväxtresa inleder vi idag ett trainee-program, Gravitons, för att bidra till våra bolag och dess utveckling.

Inom ramen för programmet kommer gravitonerna att rotera på koncernens olika bolag och arbeta nära respektive VD och Novares koncernchef Fredrik Hillelson. Gravitonerna kommer att befinna sig i epicentrum av Sveriges näringsliv. Genom sitt arbete kommer de att lära känna koncernens bolag och våra kunder som sträcker sig från några av Nordens största bolag till flera spännande start-ups. De kommer vara involverade i Novares utveckling och initiera och driva olika säljprojekt inom koncernen. Programmet löper ett år med start i augusti.

De första gravitonerna är Maria Träisk som kommer från Handelshögskolan i Stockholm och Isak van der Meiden som kommer från Uppsala Universitet.

 

Om Novare
Novare erbjuder specialistkompetens inom området humankapital och består av ett flertal bolag och intressebolag, där varje enskilt bolag är specialister inom sitt område. Tillsammans är vi experter på allt som har med medarbetare och kompetens att göra. Det kan handla om att hitta rätt person till rätt plats men också om att systematiskt analysera företags kompetensbehov och långsiktigt utveckla deras medarbetare.

Som bolag är Novare starkt samhällsorienterade – vi vill vara med och bidra till positiva samhällsförändringar. Vi är entreprenöriella, innovativa samt tar tillvara på våra medarbetares initiativ för Novaregruppens fortsatta utveckling och är inte rädda för att misslyckas.

Moderbolaget Novare Human Capital AB ägs sedan november 2014 av fem personer i bolagets ledning: Fredrik Hillelson, Per-Allan Karlsson, Anders Cedermark, Anna Schauman och Per Frisk.

www.novare.se

Dela

« »