Mats, till vänster, tillsammans med sitt team på Stockholm Exergi.
Mats, till vänster, tillsammans med sitt team på Stockholm Exergi.

Novare Professionals: Årets GIG:are

Publicerat 2018, 6 december

Novare Professionals stöttar företag med konsult- och interimslösningar på lång och kort sikt. Uppdragen kan vara allt ifrån exempelvis större projekt, problem som ska lösas eller resursförstärkning i löpande verksamhet. Den gemensamma nämnaren för uppdragen är att det kräver en konsult med stort engagemang för sitt kompetensområde och ett konsultativt tillvägagångssätt.

En konsult hos oss som utmärkt sig extra inom just det området under året är interimskonsulten Mats Beiming. Mats har varit konsult sedan 2001 och han har specialiserat sig på Excel och databasprogrammet Access. Han arbetar både som utbildare och utvecklare och trivs med de olika rollerna som han tycker kompletterar varandra. Som utbildare träffar han många nya människor och får visa vad man kan göra med programmen medan han som utvecklare får lösa komplicerade uppgifter. Något som Mats gör med stor skicklighet och genuin arbetsglädje.

Med grund i Mats konsultmässiga och professionella personlighet kombinerat med hans minst sagt enastående spetskompetens är han utsedd till årets GIG:are hos Novare Professionals.

Kort intervju med Mats

Uppdrag: Excelexpert hos Stockholm Exergi
Bolagsnamn: Atop Consulting AB
Uppdragsort: Stockholm

På Stockholm Exergi har Mats fått uppdraget att förenkla energiavräkningen mellan fjärrvärmebolagen Stockholm Exergi, Norrenergi, Söderenergi och Södertörns fjärrvärme. Ett komplicerat uppdrag då bolagen för varje timme mäter och registrerar flöde och energi i drygt tusen olika mätserier som tillsammans ska var underlag för avräkningen. Inledningsvis var svårigheten med uppdraget att komma på hur all data skulle struktureras för att dels göras överskådlig för analys och dels kunna utgöra ett underlag för faktureringen mellan bolagen. Kravet från uppdragsgivarna var att bygga ett verktyg i Excel som både var enkelt att hantera och som var så flexibelt att framtida förändringar i fjärrvärmenätet kan hanteras av verktyget. Ett roligt uppdrag som verkligen passar Mats kompetensprofil.

Vad har varit framgångsfaktorerna?
– För att lyckas med detta, och andra projekt, är det är viktigt att snabbt förstå vad kunden vill uppnå och ha en initial idé hur detta ska lösas. Även om varje uppdrag är unikt så finns det erfarenheter från tidigare projekt som tillsammans ger idéer på hur man kan lösa nästa uppdrag berättar Mats som tidigare arbetat med liknande, men inte identiska, projekt.

Dina bästa karriärstips?
– Jag har alltid fokuserat på Excel och Access och tror att om man ska lyckas med något, så gäller tycka det är roligt men också ha en fallenhet för att bli riktigt bra på just sitt område.  

Två snabba frågor inför julen…vilken är din favoritserie just nu?
– SVTs serie ”Vår tid är nu”

…och ditt bästa julledighetstips?
– Passa på att verkligen njuta av den långa ledigheten som vi får i år.


Vill du veta mer om hur vi kan hitta den perfekta konsulten för ditt företag? Eller söker du rent av efter nya utmaningar? Läs mer om oss via www.novareprofessionals.se

Nyfiken på att läsa om Årets Stjärnskott? Läs mer om Bianca Ahlstedt >>

Dela

« »