Novare Potential

Novare Potential är ett nytt bolag i Novarefamiljen som, sedan januari 2016, arbetar som ett rekryterings- och bemanningsbolag med syfte att leda nyanlända in på den svenska arbetsmarknaden.

Idag saknar många nyanlända arbete samtidigt som många företag saknar kompetent personal. Detta vill vi förändra. Genom innovativa rekryteringsmetoder och ett starkt kontaktnät i det svenska näringslivet vill vi vara bryggan som leder nyanlända in i yrkeslivet och ge dem förutsättningar att nå sin fulla potential.

Gå till novarepotential.se