Novare Peritos deltog i Skills360 Hackathon

Publicerat 2018, 12 september

Novare Peritos deltog i Skills360 Hackathon som anordnades av Arbetsgivarverket på Kulturhuset i Stockholm. Under en  fullspäckad dag utbytes idéer om hur företag kan inkludera kompetens som idag står långt utanför arbetsmarknaden. Delal Apak, vd för Novare Peritos, höll under dagen ett anförande om Novare Peritos arbete med att få ut unga med funktionsvariationer i arbetslivet. Tillsammans med aktörer från hela arbetsmarknaden så fick Novare Peritos chansen att dela sig av sina erfarenheter och inspireras för att sedan hitta lösningar på detta problem.

Om Skills360 Hackathon
Samverkan är ledordet för vår tid. Det är tydligt att vi måste jobba mer effektivt tillsammans för att möta samhällets utmaningar. Inkludering av kompetens som står långt ifrån arbetsmarknaden idag är högt upp på agendan. Skills360 Hackathon är en plattform för ett innovativt samarbete för att lösa den utmaningen. Det är unikt i sitt slag och ett forum som samlar ett tvärsnitt av samhällets aktörer – staten, näringslivet, akademi, start-ups, intresseorganisationer – för att tillsammans hitta nya lösningar. Skills360 Hackathon är ett kunskapsdrivet hack där deltagarna kommer från olika professioner och med bas i sin egen kompetens möter frågeställningarna. Läs mer >>

 

Dela

« »