+46 8 463 23 00

Novare Pension Consulting

NOVARE – KUNSKAP OM PENSION

Novare Pension Consulting hjälper företag att hantera frågor om tjänstepensioner. Både från ett strategiskt perspektiv och ett kostnadsperspektiv. Vi bedriver ingen försäkringsförmedling och vi har inte heller Finansinspektionens tillstånd att bedriva försäkringsförmedling utan hjälper endast våra klienter förstå pensionsmarknaden med dess alternativ och hur allt faktiskt fungerar.

BAKGRUND

Novare är ett av Sveriges största Human Capital-bolag med flertalet specifika affärsområden inom frågeställningar såsom rekrytering, kompetens, ersättning och strategi. Novare Pension är ett kunskapsbolag som specialiserar sig på strategiska frågeställningar inom tjänstepension.

VÅR EXPERTIS

Vi har en gedigen bakgrund inom pension, förmåner och ersättningsfrågor där vi med över 40 års erfarenhet inom branschen har vi ett stort nätverk bland svenska och nordiska företag samt internationella företag som är verksamma i Sverige.

Vår affärsverksamhet grundar sig på en gedigen kunskaps och research-facilitet, samt nära kontakt med reglering och marknadsaktörer för att säkerställa välgrundade och uttömmande analyser till våra kunder.

TYPEXEMPEL PÅ ARBETSPROJEKT

Exempel på projekt och frågor där vi kan bistå med expertis:
– Kartläggningar av pensionsmarknaden
– Strukturer av pensionsplaner och regelverk
– Företagets befintliga situation med utvärderingar av fördelar och nackdelar

– Gruppgenomgångar av personalens tjänstepensionsalternativ
– Vad arbetstagaren kan göra och hur denne kan gå tillväga
– Pension ur ett ersättningsperspektiv – Sammanlänkning av pension och övriga ersättningskomponenter

Vi hjälper HR-ansvariga eller ledningsgrupper att på ett strategiskt och systematiskt vis få kunskap om företagets tjänstepensioner. Våra tjänster inkluderar inte rådgivning eller liknande tjänster som kräver Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling. Vi anser helt enkelt att med rätt och grundlig kunskap kan individer och företag ta egna beslut.

Pensioner och försäkringar är en mycket viktig del av den anställdes ersättning, både ur en ekonomisk synvinkel och ur ett trygghetsperspektiv samt en stor del av företagets totala ersättningskostnad. Denna ersättning glöms ofta bort eller förbises helt eller delvis vid samtalet med de anställda. Vad betalar företaget i pension och hur värdesätter de anställda denna förmån?
Fråga oss och vi kan hjälpa er få svaret.