Novare Pension Consulting

GEDIGEN KUNSKAP OM PENSION

Novare Pension Consulting hjälper företag att hantera frågor om tjänstepensioner. Både från ett strategiskt perspektiv och ett effektivitetsperspektiv.

Exempel på projekt och frågor där vi kan bistå med expertis:
Översyn av er pensionspolicy och riktlinjer
Företagets befintliga situation med utvärderingar av fördelar och nackdelar
Insyn kring strukturer av pensionsplaner och regelverk

Vi hjälper er även med:

Resursstöd till er HR-funktion
Gruppgenomgångar av personalens tjänstepensionsalternativ
Pension ur ett ersättningsperspektiv – sammanlänkning av pension och övriga ersättningskomponenter

BAKGRUND

Novare är ett av Sveriges största Human Capital-bolag med flertalet specifika affärsområden inom frågeställningar såsom rekrytering, medarbetarkompetens, ersättning och strategi.

Novare Pension Consulting ägs huvudsakligen av medarbetare men även av Novare och sedan juli 2018 också av Söderberg & Partners. Genom ägande från både Novare och Söderberg & Partners har företaget en bred och stabil plattform att både nå kunder samt säkerställa kompetens och leveranskapacitet inom tjänstepensionsområdet. I en marknad som efterfrågar högre krav på transparens och där konsulttjänsterna blir mer komplexa är Novare Pension Consulting en stark aktör att leverera genuint värde till företagsledningar och beslutsfattare.

VÅR EXPERTIS

Vi har en gedigen bakgrund inom pension, förmåner och ersättningsfrågor där vi med över 40 års erfarenhet inom branschen har ett stort nätverk bland svenska och nordiska företag samt internationella företag som är verksamma i Sverige.

Vår affärsverksamhet grundar sig på en gedigen kunskaps och research-facilitet, samt nära kontakt med reglering och marknadsaktörer för att säkerställa välgrundade och uttömmande analyser till våra kunder.

Vi hjälper HR-ansvariga eller ledningsgrupper att på ett strategiskt och systematiskt vis få kunskap om företagets tjänstepensioner. Våra tjänster inkluderar inte rådgivning eller liknande tjänster som kräver Finansinspektionens tillstånd för försäkringsförmedling. Vi anser helt enkelt att med rätt och grundlig kunskap kan individer och företag ta egna beslut.

Pensioner och försäkringar är en mycket viktig del av den anställdes ersättning, både ur en ekonomisk synvinkel och ur ett trygghetsperspektiv samt en stor del av företagets totala ersättningskostnad. Denna ersättning glöms ofta bort eller förbises helt eller delvis vid samtalet med de anställda. Vad betalar företaget i pension och hur värdesätter de anställda denna förmån?
Fråga oss och vi kan hjälpa er få svaret.

www.novarepension.se