+46 8 463 23 00

Novare Pay höll seminarium om ersättningar och långsiktighet

Publicerat 2017, 19 juni

Är de ökande transparenskraven positiva? Hur utformas och implementeras ett effektivt långsiktigt incitamentsprogram i olika tillväxtfaser? Var finns problematiken i de svenska företagens möjlighet att koppla chefslönerna till bolagets prestation?

Den 15e juni höll Novare Pay Consulting ett seminarium med syfte att presentera de mest intressanta upptäckterna i årets upplaga av På tal om lön, samt att lyfta ett brett spektrum av perspektiv på ersättningsfrågan tillsammans med huvudtalare Kent Sander och gästpanelen bestående av Gunilla Fransson, Annika Lundius och Tommy Borglund.

I början på juni släpptes rapporten På tal om lön, en årlig studie om ersättning till ledande befattningshavare och styrelser på den svenska börsen. Studien täcker samtliga ersättningskomponenter och utöver den årligt återkommande lönestatistiken finns ett antal fokusområden, där årets områden rör bl.a LTI program, ägarstyrning, EU-lagstiftning och tjänstepensioner. Fokus för årets rapport är följaktligen på framtiden inom området. Seminariets gästpanel diskuterade flera perspektiv på ersättning utifrån ett framtidsperspektiv.

Årets huvudtalare Kent Sander, med gedigen erfarenhet på styrelsenivå i både noterade och onoterade bolag, berättade hur han i sina företagsengagemang har mött problem relaterade till incitamentsprogram – där både transparens, ett ökat internationellt klimat, oförutsägbara marknader och de svenska skattereglerna var stora punkter. Under paneldebatten fortsatte Tommy Borglund (CSR-specialist och delägare på Halvarsson & Halvarson) att bl.a. kommentera det ökade transparenskraven som är en central ihållande trend, och dess inverkan på styrelsearbetet – men också internt inom företagen. Gunilla Fransson (bl.a. VD Novare Peritos & ledamot i NetInsight, Eltel och Enea) fortsatte att belysa den förtroendeproblematik som rör incitamentsprogram och egeninvestering på både ledningsgruppsnivå och i program för en bredare grupp anställda, medan Annika Lundius (bl.a. ledamot i kollegiet för svensk bolagsstyrning och Industrivärden) valde att lyfta den skatterättsliga problematiken kring verktygen tillgängliga för incitamentsprogram.

Panelens gedigna men skilda bakgrunder gav en bredd i diskussionen i denna ”specialistfråga”, och Novare Pay vill rikta ett stort tack till årets paneldeltagare. Stort tack också till årets drygt 60 deltagare!

Vill du veta mer om årets seminarium eller rapporten På tal om lön? Kontakta gärna VD Novare Pay Consulting, Erika Andersson på erika.andersson@novare.se eller +46 735 165 387

« »