+46 8 463 23 00

Novare Pay Consulting

Vi är ett konsultföretag inom humankapitalområdet som är specialiserade på incitaments- och ersättningsfrågor.

Vi anser att människor utgör grunden för framgångsrika bolag varför rätt incitaments- och ersättningssystem är avgörande för företags långsiktiga prestation. Vi tror att hållbara och effektiva ersättningsystem är en förutsättning för ett växande och hållbart företagande.

Vi hjälper både nationella och multinationella företag och organisationer att skapa större kunskap och trygghet inom lön och incitament genom att bidra med faktabaserad rådgivning. Våra kunder kan vara allt från ägare och ledningsgrupper till ansvariga inom löne- och incitamentfrågor.