Novare Pay anordnade välbesökt seminarium

Publicerat 2017, 6 september

De nya anvisningarna om hur styrelsearvode ska beskattas var ämnet för dagen när Novare Pay anordnade ett välbesökt seminarium. Novare Pays vd Erika Andersson och Novare Executive Searchs vd Anna Schauman hälsade välkomna och Erika gick sedan igenom bakgrund och konsekvenser av de nya anvisningarna och vilka som omfattas av den nya praxisen. Därefter tog Yngve Gripple från Skatteverket vid och gjorde en tillbakablick till 2009 när en ny lagändring gjorde att näringsverksamhet som begrepp utvidgades. Där tolkade Skatteverket att även styrelsearbete i stor omfattning ingick och så har praxisen varit sedan dess. 2016 prövades ett fall som sedan fastställdes i Högsta Förvaltningsdomstolen sommaren 2017 där domstolen gick emot Skatteverket och praxis ändrades – från och med den 20 juni 2017 ska  styrelsearbete beskattas som inkomst av tjänst.

Erik Björkeson från advokatfirma DLA Piper tittade framåt genom att gå tillbaka till tidigare domar. Där kunde han konstatera att tidigare rättsfall visar att specialistkunskaper och avgränsade perioder har gett vissa undantag för att fakturera  styrelseuppdrag men att gränsdragningarna fortfarande är otydliga.

Erika Andersson avslutade seminariet med att skicka med en checklista:

  • Informera styrelsen om läget
  • Gå igenom nuvarande avtal och eventuellt ta fram ett nytt
  • Stäm av hur ny praxis påverkar nettoarvodet för styrelseledamoten
  • Om ledamoten tar ut tjänstepension – gå igenom tjänstepensionsavtalet
  • Undersök potentiella risker – hur ser successionen ut?

 

Läs mer om den nya domen och Novare Pays kommentarer på den >>

Dela

« »