FORUM NOVARE

Wallenbergsfärens unika nätverksprogram för seniora ledare på bolag inom sfären – för erfarenhetsutbyte och nätverkade.

  • 5 moduler à 1 dygn där teman skräddarsys efter deltagarnas behov med fokus på omvärld, trender och makroperspektiv samt managementfrågor
  • Utlandsresa till tillväxtland
  • Programmet genomförs på engelska
  • Pris och referenser vid förfrågan

Programstart i april 2018. Nominering och antagning sker löpande.

Läs mer om Forum Novare

 


Kontaktperson

Mia Ritsfalk

0709 48 84 20
mia.ritsfalk@novare.se
LinkedIn

Fyll i intresseanmälan