FORUM NOVARE

Wallenbergsfärens unika nätverksprogram för seniora ledare på bolag inom sfären – för erfarenhetsutbyte och nätverkade. Ett fåtal bolag utanför Wallenbergssfären bjuds in för att skapa en dynamisk grupp med olika perspektiv.

  • 5 moduler à 1 dygn där teman skräddarsys efter deltagarnas behov med fokus på omvärld, trender och makroperspektiv samt managementfrågor
  • Resa till Silicon Valley, USA
  • Programmet genomförs på engelska
  • Pris och referenser vid förfrågan

Programstart i april 2019. Nominering och antagning sker löpande.

Läs mer om Forum Novare

 


Kontaktperson

Anne Wolf

0706 39 60 99
anne.wolf@novare.se
LinkedIn

Fyll i intresseanmälan