FORUM NOVARE

Wallenbergsfärens unika nätverksprogram för seniora ledare på bolag inom, och relaterade till sfären – för erfarenhetsutbyte, nätverkande och global utblick.

  • 5 moduler à 1 dygn där teman skräddarsys efter deltagarnas behov med fokus på omvärld, trender och makroperspektiv samt managementfrågor
  • Resa till Hongkong & Shenzhen, Kina
  • Programmet genomförs på engelska
  • Pris och referenser vid förfrågan

Programstart i maj 2019. Nominering och antagning sker löpande.

LÄS MER om Forum Novare i programbroschyren>>

 


Kontaktperson

Anne Wolf

+46 (0) 706 39 60 99
Anne.Wolf@novare.se
LinkedIn

Jag är nyfiken och vill veta mer