ACCELERATOR – BUSINESS SKILLS PROGRAM

Utvecklingsprogram för chefer, projektledare och specialister som vill stärkas som ledare, utveckla sitt affärsmannaskap och bygga ett externt nätverk med drivna personer från andra bolag och branscher.

  • 5 moduler à 1 dag;
    Ledarskap; Innovation & globala trender; Retorik; Ekonomi; Sälj & förhandling
  • Nätverksträffar med gästtalare från näringslivet
  • Buddygrupper för erfarenhetsutbyte
  • Programstart i december 2018
  • Pris: 59 000 kr (ex moms)

Läs mer om Accelerator – Business Skills Program

Antagning till programmet sker löpande till och med oktober 2018. Programstart december 2018.


Kontaktperson

Sara Björklund

0736 14 27 00
sara.bjorklund@novare.se
LinkedIn

Fyll i intresseanmälan