ACCELERATOR – BUSINESS SKILLS PROGRAM

Utvecklingsprogram för chefer, projektledare och specialister som vill stärkas som ledare, utveckla sitt affärsmannaskap och bygga ett externt nätverk med drivna personer från andra bolag och branscher.

  • 5 moduler à 1 dag;
    Ledarskap; Innovation & globala trender; Retorik; Ekonomi; Sälj & förhandling
  • Nätverksträffar med gästtalare från näringslivet
  • Buddygrupper för erfarenhetsutbyte
  • Programstart i december 2018
  • Pris: 59 000 kr (ex moms)

Läs mer om Novare Accelerator Business Skills Program

Antagning till programmet sker löpande till och med oktober 2018. Programstart december 2018.


Kontaktperson

Sara Björklund

0736 14 27 00
sara.bjorklund@novare.se
LinkedIn

Fyll i intresseanmälan