Novare har slutit sitt första ramavtal med Almi företagspartner

Publicerat 2018, 19 oktober

2017 startade Novare Public med fokus på att erbjuda Novaregruppens samlade tjänster till offentlig sektor. Nu har Novare slutit sitt första ramavtal med Almi företagspartner efter en omfattande upphandling av rekryteringstjänster. Novare är vinnande leverantörer och kommer löpande att leverera rekryteringstjänster avseende chefer, specialister och medarbetare med bakgrund inom bank, finans och rådgivning till företag.

Almi Företagspartner är en koncern bestående av 16 dotterbolag som ägs av staten. Uppdraget att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag i syfte att skapa tillväxt och förnyelse i svenskt näringsliv. Målet är att fler innovativa idéer kommersialiseras framgångsrikt, att fler livskraftiga företag startas och utvecklas samt att företagens konkurrenskraft och tillväxt ökar.

Att främja mångfald är ett av Almis koncernövergripande verksamhetsmål och en viktig del av Almis hållbarhetsarbete. Almi bedriver ett målinriktat arbete med att verka för en jämn könsfördelning samt en ökad mångfald vad gäller ålder och utländsk bakgrund inom alla delar av verksamheten.

Michelle Borin är vd och grundare av Novare Public:
– Vi är förstås mycket glada för förtroendet. För oss på Novare, som är uppbyggda utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv, känns det extra roligt att få jobba med en kund som värderar detta lika mycket som vi gör.

Ramavtalet slöts i oktober 2018 och löper i två år med möjlighet till förlängning på ytterligare 2 år.

Läs mer om Almi >> 

Läs mer om Novare Public >> 

Dela

« »