Novare intervju

Second opinion

Vi erbjuder våra kunder möjligheten att använda vår omfattande erfarenhet av person- och kompetensbedömning vid en slutbedömning av en kandidat till en tjänst (intern eller extern).

Vår modell är flexibel men går i huvudsak ut på att vi enas kring  en kravprofil varefter vi genomför test samt djupintervju av kandidaten i fråga och därefter lämnar en slutrapport med rekommendation i förhållande till kravprofilen.

Finns önskemål genomför vi även referenstagning samt en faktabaserad bakgrundskontroll av kandidaten. Återkoppling sker muntligen samt i skrift.