Novare Personal Due Diligence

Personal Due Diligence

Vi erbjuder faktabaserade bakgrundskontroller av personer i samband med rekrytering eller vid bolagsförvärv. Syftet är att minimera det risktagande som uppstår i samband med att en ny relation etableras.

En faktabaserad bakgrundskontroll omfattar bland annat kartläggning, analys och uppföljning av personens ekonomiska och juridiska status. Som komplement kan vi även erbjuda omfattande mediaprofiler av såväl fysiska som juridiska personer.

Vår leverans består av en skriftlig rapport och analys som noggrant presenteras tillsammans med kunden. Vi levererar en rapport inom två till fem arbetsdagar.