Novare Leadership Practice

Leadership Services

Genom vår tjänst ”Leadership Services” erbjuder vi kvalificerat stöd till företag och dess exekutiva chefer och nyckelpersoner. Vi stöder företagsledningar i allt från utveckling av ledningsgrupper och assessmentuppdrag till coachning. Vi erbjuder även personlighetsanalyser och tester som en del i våra processer och utvecklingsinsatser.

Novare Leadership Services områden:

Assessement: Genom tester och intervjuer tillsammans med en senior Searchkonsult bidrar vi till en djupare förståelse för vilka ledarkompetenser ett företag har, och vilka kompetenser som krävs, för att stödja strategin. Kartläggning av en organisations ledarresurser eller identifiering av framtida ledare görs via strukturerade kompetensbaserade intervjuer som genomförs av våra mest erfarna konsulter. Resultaten används för individuell utveckling, ledningsgruppsutveckling eller som underlag för befordran. Kompetensbaserad intervju används även i samband med organisationsförändringar, VD-tillträde, second opinion och implementering av ny strategi

Styrelseutvärdering: För att nå maximal effektivitet, säkerställa kvalité och fokus på styrelsens arbete.

Ledningsgruppsutveckling: Utvecklingsinstatser för ledningsgrupper i syfte att nå effektiva team som skapar goda resultat.

Grupputveckling för seniora chefer /specialister: Skräddarsydda interna företagsinsatser, baserat på uppdragsgivarens behov och önskade resultat på individ-, grupp- och organisationsnivå.

Individutveckling: För enskilda individer på ledande befattningar. Programmet utvecklar individen inom önskade områden på snabbaste möjligaste sätt.

Coachning och mentorskap: Utifrån individens och organisationens behov stärka och vidareutveckla personen i sin yrkesroll.

 

Alla insatser skräddarsys helt efter företagens/individens behov.

 

 

novare-leadership-advisory