Executive Search

Novare Executive Search hjälper företag att hitta rätt kandidater till ledande befattningar. Vi arbetar efter övertygelsen om att det enda som räknas är resultat. Därför arbetar vi kundanpassat i syfte att snabbt hitta rätt kandidat till vår kund. Vi kompromissar aldrig med våra slutkandidaters lämplighet och vi genomför därför omfattande referenstagningar i syfte att säkerställa kandidaternas kvalifikationer. När vi genomför uppdrag utanför landets gränser samarbetar vi med våra partners i den internationella alliansen AltoPartners.

Våra konsulter har lång erfarenhet av Executive Search och operativt linjechefsarbete. Den samlade erfarenheten och ett tydligt bransch- och funktionsfokus gör att konsulterna snabbt kan sätta sig in i våra uppdragsgivares situation och förstå vilka egenskaper som de mest lämpade kandidaterna ska ha. Nära konsulterna arbetar våra erfarna researchers och administratörer. Researcharbetet grundar sig på kunnande om branscher och om framgångsrika individer, förstärks genom våra regelbundna kontakter med personer i vårt omfattande nätverk och leder till att vi snabbt identifierar de bästa kandidaterna till våra uppdrag. Våra administratörer säkerställer att våra uppdrag genomförs och dokumenteras korrekt.

Vår företagskultur och arbetssätt grundar sig på ett nära samarbete mellan konsulter, researchers och administratörer för att säkerställa att hela teamets samlade erfarenhet kommer våra uppdragsgivare till nytta på bästa sätt.

I våra uppdrag tillämpar vi alltid fasta arvoden oberoende av överenskommen årslön med den anställde kandidaten.