Novare Executive Advisory, NEA

Omstrukturering, effektivisering, uppköp och integrering är idag vanligt inom näringslivet. Det medför att det är en helt annan rörlighet på arbetsmarknaden jämfört med tidigare. Att människor befinner sig mellan jobb eller i förändring förekommer regelbundet på alla nivåer i näringslivet.

På uppdrag av bolag vägleder vi i

  • Karriärrådgivning till erfarna ledare, som befinner sig i förändring, att skapa en ny professionell plattform för möjligheter i det framtida arbetslivet
  • Executive outplacement för erfarna ledare vars framtida utveckling förväntas ske utanför bolaget

Vårt tillvägagångsätt är individanpassat, personligt och professionellt

Våra samtalspartners är seniora, engagerade, omtänksamma och kunniga. Alla har erfarenhet från det internationella näringslivet och vill bidra till ledarens utveckling och framgång.