Business Camp för deltagarna i Novare Real Estate Talent Program

Publicerat 2018, 1 maj

Under våren avslutades Novares talangprogram för fastighetsbranschen med Novare Business Camp, där de 22 programdeltagarna fick 24 timmar på sig att lösa branschens utmaningar genom fem utvalda affärsuppdrag.

Ett av uppdragen under Novare Business Camp gavs av ICA Fastigheter med Catrine Axelsson, Chef för Projekt- & Affärsutveckling som uppdragsgivare:

Varför ville ni vara med och ge ett uppdrag i programmet?
– Vi ville ta chansen att få se vår verksamhet från ett annat perspektiv. Vi valde en utmaning som vi själva står inför och där lösningen inte är självklar. Deltagarna i Novares Real Estate Talent Program är utvalda av sina företag utifrån sin potential och vi såg att det skulle kunna komma många intressanta tankar ut från deras arbete.

Vad fick ni ut av att vara uppdragsgivare?
– Gruppen som arbetade med uppdraget var otroligt bra sammansatt med olika kompetenser som passade just vår utmaning. Redovisningen gav flera intressanta inspel, både sådana som vi själva varit inne på men också flera nya tankar. Imponerande att de på så kort tid kunde hitta kärnan i både utmaning och lösningar. Flera av idéerna kommer vi att inspireras av i vårt kommande utvecklingsarbete.

Cecilia Froelich, Chef Controlling Humlegården, var en av programdeltagarna:

Vad var det bästa med programmet som helhet och vad fick du ut av Novare Business Camp?
– Det bästa med programmet var att få träffa så många personer och att skapa ett nätverk inom olika delar av fastighetsbranschen. Jag har fått med mig många bra verktyg som man kan använda både i vardagen och i större sammanhang. Under Novare Business Camp fick vi på kort tid lösa en verklig affärsutmaning i en grupp med personer och därefter presentera det för en samling av människor som man inte träffat förut. Nyttigt och lärorikt!

Om Novare Real Estate Talent Program
Syftet med programmet är att ge en plattform för nätverk och erfarenhetsutbyte mellan gästande operativa ledare och talanger samtidigt som vi stärker branschens framtida ledare inom hållbarhet och globala trender med verktyg inom ledarskap och kommunikation. I oktober 2018 startas Real Estate Talent Program igen –  i år med inriktning på digitalisering, hållbarhet och ledarskap. Läs mer om programmet här och kontakta Yavuz Barth, programansvarig på Novare Leadership Academy för mer information.

 

Dela

« »