Novare höll frukostseminarium om Clusjion

Publicerat 2018, 12 juni

Grundaren Sarah McPhee och projektledaren Karin Edgren berättade under en frukost om Clusjion, en tjänst för att motverka diskriminering och exkluderande beteende i arbetslivet. Det är ett digitalt verktyg som på ett anonymt och överskådligt sätt synliggör missförhållanden inom företag.

Användarna får under fyra veckor dagligen svara på frågor om arbetsplatsen, som sedan rapporteras till hela företaget veckovis. Sarah McPhee berättar om hur tjänsten fungerar som en postiv förändringsagent – när medarbetarna dagligen i fyra veckor reflekterar över sitt beteende skapas varaktig och positiv förändring på arbetsplatsen. När det gäller opassande beteende av fysiskt slag har många företag idag en policy men det är svårare att komma åt opassande kommentarer och andra beteenden som är gränsfall. Clusjion gör det möjligt för arbetsgivare att hantera denna typ av sexuella trakasserier genom kombinationen av anonymitet, transparens och att använda resultaten som konkreta diskussionsunderlag.

Läs mer om Clusjion >>

 

 

Dela

« »