Thérèse Liljedahl von Segebaden

Seniorkonsult och delägare

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: Professional Services