Mattias Bedding

Seniorkonsult och delägare

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: Consumer Goods Retail & Media