Ludvig Rosengren

Researcher

Novare Public

Ludvig är researcher på Novare Public och jobbar med rekrytering av chefs- och specialistroller främst kopplade till offentlig sektor. Han har en kandidatexamen inom företagsekonomi med inriktning management från Stockholms Universitet.

Public