Lauren E. Smith

VD Diversified Search Miami, ansvarig för styrelsetillsättningar i USA

Teamtillhörighet: VD- och Styrelserekryteringar