Fredrik Hillelson

VD, grundare och delägare , Novare Human Capital

VD, Novare Executive Search

Teamtillhörighet: VD- och Styrelserekryteringar