David Strömwall

Seniorkonsult och delägare

Novare Executive Search

Teamtillhörighet: Industri