Edvard på Sandvik om lärdomar från Mentorprogrammet