+46 8 463 23 00

Låt utveckling och innovation prägla agendan för din organisation

Publicerat 2017, 29 maj

Nu är det dags att ansöka eller nominera medarbetare till flera av Novare Leadership Academys populära utvecklingsprogram för chefer, förändringledare och specialister. I år lanserar vi även två programnyheter – HR Business Boost Program och Real Estate Talent Program!

Nyhet! HR Business Boost Program riktar sig till HR Managers & Business Partners som vill stärkas i sin roll som förändringsledare och strategisk affärspartner. Programmet ger deltagarna verktyg att kliva fram och driva transformation i sina organisationer. Läs mer här>>

Nyhet! Real Estate Talent Program syftar till att rusta framtidens nyckelpersoner i fastighetsbranschen med verktyg att leda och fatta strategiskt hållbara beslut. Deltagarna får även nya perspektiv på aktuella samhällsfrågor och ett värdefullt nätverk i branschen. Läs mer här>>

Cheetah – Disruptive Innovation Program riktar sig till personer som arbetar med att driva transformation och innovation. Programmet drivs i samarbete med SvD och ger deltagarna möjlighet att utvecklas som förändringsledare, öka sin digitala kompetens och få verktyg för att driva förändring i sin organisation. Läs mer>>

Novare Executive Women Program är ett exklusivt utvecklings- och nätverksprogram för kvinnor i seniora ledarroller och nyckelpositioner. Syftet med programmet är att skapa en unik plattform för nätverk och utveckling genom erfarenhetsutbyte, inspiration och konkreta verktyg. Fokus i programmet är att bidra till utvecklingen av hållbara, diversifierade organisationer. Läs mer>>

Beyond the Numbers vänder sig till seniora controllers och ekonomichefer som vill stärkas i sin roll som ledare och strategisk affärspartner. Fokus i programmet ligger på ledarskap, kommunikation och strategi med syfte att vidga deltagarnas perspektiv och skapa en djupare affärsförståelse. Läs mer>>

Mentorprogrammet i Göteborg ger deltagarna möjlighet att under ett års tid utvecklas tillsammans med en senior mentor, som matchas utifrån adeptens behov och utmaningar. Vi bjuder även adepter och mentorer till gemensamma nätverksträffar med syfte att knyta nya kontakter, erfarenhetsutbyte och inspiration. Läs mer>>

Parent Management Program är till för män och kvinnor som vill utvecklas och bygga sitt professionella nätverk under föräldraledigheten och förbereda sig för en effektiv återkomst till arbetet. Läs mer>>


Hör gärna av dig
om du vill veta mer om våra utvecklingsprogram, eller om du är nyfiken på våra skräddarsydda, företagsinterna program.

Anne Wolf, Partner & Head of Corporate Relations, anne.wolf@novare.se, 0706 39 60 99

Sofie Jungmar, Partner & Head of Candidate Relations sofie.jungmar@novare.se 0761 67 63 62

Foto: Pax Engström

« »