+46 8 463 23 00

LARS LÖÖW UTSEDD TILL GENERALDIREKTÖR FÖR ESF-RÅDET

Publicerat 2015, 15 oktober

Regeringen har i dag utsett Lars Lööw till ny generaldirektör och chef för Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Svenska ESF-rådet. Han är i dag VD och partner på Peritos Ungdomsrekrytering AB. Lars Lööw tillträder sin nya tjänst den 1 december 2015.

– Jag är väldigt glad över att nu få utse Lars Lööw som generaldirektör. Hans erfarenhet, ledaregenskaper och stora engagemang kommer vara viktigt för att utveckla ESF-rådets verksamhet, säger arbetsmarknadsminister Ylva Johansson.

Lars Lööw är född 1964. Han har tidigare varit kommunikationsdirektör och utvecklingsdirektör på Samhall AB. Dessförinnan har Lars Lööw bland annat varit chef för myndigheten Handikappombudsmannen, ordförande i Handikappförbundens samarbetsorgan HSO, ämnessakkunnig i Socialdepartementet samt förbundsjurist i FUB (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna).

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) Svenska ESF-rådet förvaltar det nationella programmet inom Europeiska socialfonden i Sverige. Programmet omfattar drygt 13 miljarder kronor under 2014-2020 och ska förstärka den nationella arbetsmarknadspolitiken. Insatserna syftar bland annat till övergång till jobb för dem som står långt från arbetsmarknaden och kompetensutveckling för sysselsatta. De genomförs i bred samverkan mellan olika aktörer. Socialfondsprogrammet omfattar även EU:s sysselsättningsinitiativ för unga.

Lars Lööw lämnar den 30 november sin roll som VD för Peritos Ungdomsrekrytering som är ett rekryteringsföretag som erbjuder introduktionsrekrytering av ungdomar från gymnasiesärskolan. Peritos kunder får därigenom möjlighet att rekrytera engagerade och duktiga medarbetare till exempelvis vaktmästeri, lager, restaurang och butik genom en trygg, utvecklande och kostnadseffektiv metod vilket skapar mervärde för kunden, ungdomarna och för samhället. Peritos coacher stöttar på ett unikt sätt både ungdomen och arbetsplatsen vilket säkerställer en lyckad rekrytering. Se mer på: www.peritos.se

Lars Lööw säger i en kommentar: ”Efter en hel del vånda bestämde jag mig för ett par veckor sedan för att tack ja till jobbet som Generaldirektör på Svenska ESF-Rådet. Ett jobb som innehåller nya utmaningar för mig men jag fortsätter att jobba med frågor som jag brinner för. Min vånda handlar om att lämna Peritos och Novare. Jag har haft fyra fantastiska år med det otroligt roliga jobbet att bygga upp Peritos och jag är både glad och stolt över vad vi åstadkommit, något som inte hade varit möjligt utan Novare. Det har också varit fyra år med massor av nya vänner som jag kommer sakna den dagliga kontakten med, men jag hoppas att få träffa dem mycket även i framtiden.”

Fredrik Hillelson som är koncernchef och grundare av Novare säger: ”Redan första gången vi träffades i en spontan intervju, sommaren 2011, var Lars tydlig med att han är en myndighetsperson i själ och hjärta. Trots detta, antog han, tillsammans med Stefan Tengman, utmaningen att starta upp vårt rekryteringsbolag Peritos för särskoleungdomar och andra ungdomar med speciella färdigheter. Sedan starten har vi fått ut mer än 50 ungdomar i fasta jobb och vi har idag dessutom cirka 100 anställda ungdomar som är ute på uppdrag hos våra kunder. Vi på Novare är mycket tacksamma för Lars insatser under de år vi har haft honom till låns. Hans lugn, trovärdighet och brinnande patos för dessa ungdomar har varit en av nycklarna till Peritos framgångar. Vi gratulerar honom till hans GD utnämning och önskar honom all lycka och välgång. ”

Maria Billing går in som tf. VD i Peritos och tillsammans med Stefan Tengman och Sara Sellerfors bildar de bolagets ledningsgrupp. Då Peritos går in i en ny tillväxtfas kommer styrelsen och ledningen tillsammans diskutera hur bolaget skall ledas de kommande åren.

Senast 1 april 2016 skall en ny vd vara utsedd.

 

 

« »