Industrins jämställdhetspris 2018 till Domsjö Fabriker

Publicerat 2018, 8 februari

Industrins jämställdhetspris 2018 går till Domsjö Fabriker för sitt långsiktiga och integrerade arbete med jämställdhet. Industrins jämställdhetspris delars ut till ett företag som genomfört viktiga insatser som främjar jämställdhet och delades ut av jämställdhetsminister Åsa Regnér på Industridagen 2018 till VD Lars Winter som gav följande kommentar:

– Utmärkelsen är ett bevis på att vi är på väg i rätt riktning. Domsjö Fabriker har utvecklats från en traditionell mansdominerad arbetsplats till en arbetsplats där vi idag har kvinnor på alla driftavdelningar och var fjärde ledare är kvinna. Vår målsättning är att se till individen, oavsett kön eller bakgrund och det har präglat all rekrytering under många år.

Motiveringen till priset var följande:
”Domsjö Fabriker tilldelas Industrins jämställdhetspris 2018 för sitt långsiktiga och metodiska arbete med jämställdhet. Företagets arbete grundar sig på ett synsätt där individen står i centrum, en vilja att attrahera den bästa kompetensen och att tillvarata och utveckla alla medarbetares kompetens samt en övertygelse om att jämställdhet bidrar till ökad effektivitet, större kreativitet och en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö. Genom ett utvecklat samarbete med utbildningssystemet, från grundskolan till högskolan, tar företaget också sikte på framtida medarbetare i strävan efter att öka jämställdheten ytterligare.”

Domsjö Fabrikers VD Lars Winter rekryterades 2012 av Novare tillsammans med Domsjö Fabrikers styrelse.

Om Domsjö Fabriker
Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker producerar bland annat cellulosa, lignin och bioetanol från skogsråvara. Fabriken ligger strax utanför Örnsköldsvik och har ca 400 anställda.

 

Dela

« »