Fredrik Hillelson intervjuad i DN med anledning av Svenska Akademien

Publicerat 2018, 14 april

I en artikel i Dagens Nyheter är Novares koncernchef Fredrik Hillelson en av fyra tillfrågade experter som ger råd med anledning av den uppkomna situationen i Svenska Akademien.

Vad har slutenheten i Svenska Akademiens organisation haft för betydelse för krisen?
– Bunkermentaliteten är otroligt olycklig. I synnerhet när den som nu utsätts för tryck utifrån. Jag har militär bakgrund och alla skrån tenderar att på det här viset hamna i ett självförhärligande grupptänkande där man betraktar sig själva som bäst och alla andra som idioter. Det vi sett är klassiskt mänskligt beteende inför öppen ridå. Nu vore ett visst mått av ödmjukhet klädsamt och att alla ledamöter inser att de har ett ansvar för att få Akademien att fungera igen.

Läs hela intervjun på DN.se >>

Dela

« »