Fredrik Hillelson intervjuad av Affärsvärlden

Publicerat 2018, 30 augusti

I det senaste numret av Affärsvärlden är Novares Fredrik Hillelson intervjuad. I artikeln lyfts hur företag med en social agenda tenderar att ha högre bruttomarginaler.

 Ur intervjun:

”- Jag är en kapitalist med stort hjärta, säger Fredrik Hillelson, vd och delägare i rekryterings- och utbildningsbolaget Novare, med cirka 200 miljoner kronor i omsättning.

Han mötte nuvarande Moderatledaren Ulf Kristersson 2009, då denne var socialminister. Kristersson berättade hur svårt det var att få ungdomar med funktionshinder ut på arbetsmarknaden. Fredrik Hillelson startade då Novare Peritos, som hjälper ungdomar med funktionsvariationer att få jobb och i dag ger ett 80-tal ungdomar arbete varje år.

– Det är ett eget bolag i vår grupp med syfte att också vara vinstdrivande, men det har aldrig tjänat några pengar, säger han.

För två år sedan startade han Novare Potential med ändamål att hjälpa nyanlända in på arbetsmarknaden som hittills lyckats hjälpa över 100 människor. Fredrik Hillelsons senaste projekt är Novare Youth Academy, som anställer ungdomar från utsatta områden runt Stockholm för inte bara ett sommarjobb att städa i parker utan också genom studiebesök på företag som SEB, Ericsson och Grand Hôtel. Det första pilotprojektet med 21 ungdomar gjordes nu i somras. Nästa år siktar han på att försöka nå 60 ungdomar. Ungdomarna får lön, vettiga arbetsuppgifter och får ta del av Novares kontaktnät. Det hela bekostas av Novare ”med support från personer i mitt närområde”, säger Fredrik Hillelson.

– Mitt engagemang är inte en politisk markering för att politikerna gör för lite, utan mer att jag tycker att näringslivet måste ta ett större socialt ansvar. Jag är bra på att ordna jobb, så här såg jag att jag kunde göra en insats, säger Fredrik Hillelson.”

Läs hela intervjun på Affärsvärldens webbplats eller i senaste numret >>

 

Dela

« »