Erika Anderssons fem bästa tips inför lönerevisionen

Publicerat 2018, 5 november

Erika Andersson är vd och grundare av Novare Pay, Sveriges ledande bolag för ersättningsfrågor.

Ni hjälper bolag att ta reda på vad en marknadsmässig lön är för deras medarbetare – varför är det viktigt?
– Idag är löner mer transparenta och diskuteras mer öppet bland anställda än vad det har gjorts tidigare, och särskilt hos den nya generationen på arbetsmarknaden. Som arbetsgivare gäller det att ha fakta om vad som sker i omvärlden och kunna förhålla sig till den, särskilt när ens anställda har bra koll på löneläget. Dessutom finns det en kompetensbrist inom vissa områden vilket gör att företag konkurrerar om samma personer. Att kartlägga löner på marknaden är därför ett viktigt verktyg för att säkerställa att man som bolag kan attrahera rätt personer.

Vad är en marknadsmässig lön och hur kan ni veta det för respektive bolag?
– En marknadsmässig lön har sin grund i rollen och ansvaret. Här gäller det att identifiera en faktisk arbetsmarknad för individer och ”priset” på kompetens. Det finns oftast ingen exakt nivå men med hjälp av vår metod att kartlägga roller och lönenivåer på marknaden kan vi ge arbetsgivare en faktabaserad bild att förhålla sig till.

Erika Anderssons fem bästa tips inför lönerevisionen

  • Säkerställ att det finns tydliga kriterier för lönesättning. Om ni inte har det rekommenderar jag att ta fram en ersättningspolicy eller ett ramverk för lönesättning.
  • Se till den totala ersättningen. Se över vad ni som arbetsgivare erbjuder på totalen – inklusive förmåner, rörliga löner och tjänstepension och liknande.
  • Samla fakta inför lönerevisionen. Titta både internt och externt – rollens ansvar och omfång, har det ändrats och därmed nivån på bidrag till bolaget? Marknadsperspektivet – hur utvecklas omvärlden och hur står sig befintlig ersättning mot marknaden? Rekommendationen är att ta hjälp från en professionell extern part och inte hamna i fällan att enbart basera er beslut på tidigare rekryteringar.
  • Differentiera lönerevisionen om det finns skäl. Det kan till exempel vara variation på ansvar och bidrag eller särskilda marknadsanpassningar eller osakliga interna skillnader (som mellan kön).
  • Träna på att lönesättning och att genomföra lönesamtal. Kontinuerligt stötta och utbilda lönesättande chefer. Provlönesättning är ett kraftfullt verktyg för att stärka löneprocessen. Det innebär helt enkelt att chefer får revidera löner hypotetiskt innan själva lönerevisionen startas.

Dela

« »