Erika Andersson intervjuad i SvD om ersättningar till ledande befattningshavare

Publicerat 2018, 9 maj

Novare Pays vd Erika Andersson blev intervjuad i SvD Näringsliv kring ersättningar till ledande befattningshavare och om hur EU:s nya aktieägarrättsdirektiv som införs 2019 påverkar lönerna.

”Ett nytt aktieägarrättsdirektiv från EU träder i kraft under nästa år som kräver bolagen på mer information samt en redovisning av ersättningsutvecklingen, något som inte är ett krav i dag.

– Syftet är att främja ett långsiktigt engagemang bland aktieägare och att öka transparensen från bolagen. Ägarna får helt enkelt större möjlighet att påverka ersättningarna, säger Erika Andersson, Novare Pays vd.

Enligt Andersson kan EU-direktivet ha en stor påverkan på de svenska bolagen.

– Det är förvånande att svenska bolag inte börjat diskutera de nya direktiven ännu eftersom många av de nya reglerna är retroaktiva, vilket kan komma att innebära långtgående konsekvenser för bolagen.

 

Om konsekvensen blir högre eller lägre ersättning till svenska direktörer är däremot svårt att sia om.

– Länder som redan har höga krav på redovisning av ersättningar har också haft den största ökningen av ersättningar till direktörer. Det kan bli en sådan effekt här i Sverige beroende på hur staten väljer att implementera direktivet.”

 

Läs hela intervjun här >>

Se också ett inslag när Erika Andersson blev intervjuad i Ekonomistudion >>

Om Novare Pay
Novare Pay Consulting är ett konsultföretag som är specialiserade på löner, förmåner och incitamentsprogram. Vi anser att människor utgör grunden för framgångsrika bolag, varför rätt incitaments- och ersättningssystem är avgörande för företags långsiktiga prestation. Vi är övertygade om att långsiktiga och effektiva ersättningssystem är en förutsättning för ett växande och hållbart företagande. Läs mer om Novare Pay >>

Dela

« »