Enkät: Hur påverkas du av den nya beskattningen av styrelsearvodet?

Publicerat 2018, 13 april

Novare Pay och Styrelseakademien genomför just nu en enkätförfrågan till styrelseledamöter över hela landet med anledning av Högsta förvaltningsdomstolens dom i juni 2017 gällande beskattning av styrelsearvoden. Eftersom den nya tolkningen inte längre tillåter att man får fakturera styrelsearvodet, är hypotesen att det kan påverka näringslivet negativt. Finansminister Magdalena Andersson (S) har uttryckt att regeringen behöver bevis för att så är fallet för att agera. Vi vill därför få en samlad bild av effekten av de nya reglerna för beskattning. .

Klicka för att komma till enkäten >>

 

Dela

« »