”Det är tydligt att AI är det som bolagen i Silicon Valley satsar på, anställer kring, investerar i och pratar om”

Publicerat 2017, 19 december

Deltagarna i Cheetah – Disruptive Innovation Program är nyligen hemkomna från en lärorik resa till Silicon Valley, USA. Genom möten med bl.a. Google, Cisco, IBM, Tesla och Stanford University fick deltagarna nya insikter på trender inom digital utveckling och innovation.

Cheetah-programmet drivs av Novare Leadership Academy i samarbete med Svenska Dagbladet. Deltagaren Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management på Husqvarna Group, delar med sig av sina insikter från den lärorika resan.

– Det var fantastiskt att resa tillsammans och uppleva nya saker! Jag känner att alla deltagare på den här resan kommer bli mina go-to-persons för resten av mitt yrkesliv.

Vilka är dina viktigaste insikter från veckan?
– Att Google säger ”AI first” och inte ”Mobile first”, något som vi storbolag i Sverige inte ens kommit till. Artificiell intelligens (AI) handlar inte bara om intelligens mot slutkund, det kan även vara ett intelligent verktyg i produktutveckling och som beslutsstöd för såväl medarbetare på fabriksgolvet som i styrelserummet. Det är tydligt att AI är det som bolagen i Silicon Valley satsar på, anställer kring, investerar i och pratar om. Silicon Valley lever AI på så många sätt.

– Jag fick även insikt om att Silicon Valley faktiskt fortfarande inte fått grepp om hårdvara. Här ser jag att svenska storbolag, tack vare den ingenjörsbas som finns här, fortfarande har en enorm möjlighet kring hårdvarunära tjänster, intelligens och utveckling rent generellt. Men för att det ska hända måste svenska bolag förstå detta nu och göra ett par strategiskt smarta vägval.

Vilken av de nya teknologierna ser du främst kommer påverka Husqvarna och er bransch?
– Återigen AI. Vi på Husqvarna arbetar mot både privata konsumenter och företagskunder, där vi ser att användningen av ny teknik har kommit längre hos konsumenterna med bland annat hemmaplattformar och talhubbar såsom Alexa och Google Home. När det gäller företagskunderna säger vi ofta att marknaden inte är där ännu, och kanske är det så att det kommer dröja innan hela vår kundbas kräver digitala produkter.

– Många äldre industribolag har vuxit fram genom relativt manuella processer och pappersbaserade beslutsstöd. Jag ser att den aktör som får till att utveckla en mer datadriven beslutsprocess har enorm potential. Även med liten mängd data kan man med hjälp av AI simulera skeenden på helt andra sätt än vad vi människor kan.

Hur kommer du som ledare omvandla dina insikter från resan till handlingar i din organisation?
– På många olika sätt! Jag pratar om de besök vi gjort, vad jag upplevt och tänkt, och på så sätt väcker jag intresse. Jag ser även till att vi bygger demos, så att vi genom körbara artefakter applicerade på våra tjänster och produkter kan förstå möjligheterna med exempelvis AI och Blockchain. ”Seeing is believing!”, har visat sig stämma gång på gång inom vår organisation.

– Jag ska även börja agera mer ”Silicon Valley” genom att nätverka, introducera personer för varandra och vara mer öppen med vad vi gör och hur vi gör det. Jag ser att det är en nyckel för att få saker att hända i svenska bolag, att vi delar kunskap och samarbetar såsom man gör i Silicon Valley.

Utifrån de nya lärdomar du har fått under veckan, vad vill du fördjupa dina kunskaper inom?
– Med risk för att bli tjatig, AI! Jag funderar på att börja programmera igen. Häromdagen var jag på besök i Bolidens gruva och träffade en person som tagit upp programmering i Python för just AI-utveckling – det inspirerade mig. Om inte annat för att skapa en bättre förståelse och ta beslut utifrån data. Jag funderar på om man som ledare framöver överhuvudtaget kommer kunna styra sin organisation utan viss kunskap inom IT och programmering. Därför är jag jätteglad över att mina barn lär sig programmera i Python genom HelloWorld-initiativet (helloworld.se)!

Vad ser du för värde i att organisationer gör den här typen av resor? Vilka i organisationen ser du bör åka?
– Så många som möjligt, jag tror verkligen på ”Seeing is believing” där både chefer och medarbetare behöver se med egna ögon för att verkligen förstå. Det är även viktigt då de stora It-bolagen i USA (såsom Amazon, Google, Facebook, och Apple) styr mycket av den digitala utvecklingen och riktningen just nu. Jag blev själv förvånad hur långt utvecklingen av exempelvis Smart Living och talhubbar har kommit i USA jämfört med Sverige. När tekniken når kunder utanför USA är amerikanska konsumenter redan inne på generation 3-4 av produkterna.

Nyfiken på att veta mer om Cheetah – Disruptive Innovation Program och Novare Leadership Academys satsningar inom innovation? Hör av dig till Helena Fogelmarck och läs mer här.

 

Dela

« »