Deltagare i Novares innovationsprogram Cheetah: ”Jag tar med mig nya perspektiv, verktyg för att driva förändring och ett värdefullt nätverk”

Publicerat 2018, 24 maj

Den digitala revolutionen, exponentiella teknologier, disruptiva affärsmodeller och ledarskap i konstant förändring är några av de teman som berörs i Cheetah Disruptive Innovation Program. Förra veckan avslutades den andra omgången av Novares Leadership Academy och Svenska Dagbladets populära innovationsprogram.

Vi passade på att fråga två av årets deltagare – Jenny Gejke, Head of Digital Channels på SJ och Joakim Bengtsson, Head of Marketing Communications på Ica – vad dem tar med sig från programmet och resan till Silicon Valley, USA.

Vilka var dina största lärdomar/insikter från Cheetah-programmet?

Joakim Bengtsson, Head of Marketing Communication på Ica
– Jag tar med mig många nya perspektiv, flera konkreta verktyg för att driva förändring och framför allt ett nätverk som jag kommer ha nytta av många år framöver. Självklart tar jag även med mig en fantastisk resa till Silicon Valley där jag fick en bättre förståelse för hur ekosystemet där fungerar!

Jenny Gejke, Head of Digital Channels på SJ
– Jag har flera insikter som jag tar med mig och en av de viktigaste är att det krävs passion för att driva förändring. Det har också blivit tydligt för mig att jobba med digital transformation i stora bolag handlar såväl om vision, att våga och visa på möjligheter som att våga gå i fronten och testa nya tjänster och ny teknik. Jag tycker också att det är spännande att vi håller på att lämna informationssamhället och är på väg in den fjärde industriella revolutionen. Det är verkligen en förmån att få leva och agera i vår tid!

Hur kommer du att använda dina nya insikter från programmet i ditt fortsatta arbete med att driva förändring och transformation i din organisation?

Joakim, Ica
– I den förflyttning vi vill åstadkomma kommer det vara viktigt att tydliggöra visionen och riktningen för att skapa engagemang och motivation hos medarbetarna. Jag kommer på olika sätt använda mig av inspiration, verktyg och metoder från programmet för att ge nya perspektiv och skapa en bredare förståelse för den förflyttning som vi strävar mot.

Jenny, SJ
– Jag känner mig stärkt i min roll och har fått kraft och övertygelse om att vi på SJ är på rätt spår. Jag kommer fortsätta driva förändring hos oss utifrån utgångspunkten att vi ännu mer ska förstå och snabbt kunna agera på de nya affärsmöjligheter som ligger framför oss.

Vilket var ditt initiala behov/utmaning som gjorde att du ansökte till Cheetah-programmet? 

Joakim, Ica
– I en tid som präglas av ständigt ökad förändringshastighet hade jag behov att få ta del av olika perspektiv och bättre förstå de bakomliggande drivkrafterna och möjligheterna i förändringen som sker.

Vad har nätverket med de andra deltagarna och gästtalare i programmet givit dig?

Jenny, SJ
–  Jag ser det som att jag har fått 20 nya kompisar/kollegor/inspiratörer och ser fram emot att även fortsatt kunna utbyta erfarenheter med dem på olika sätt. Jag ser också att jag framåt har fått tillgång till hela Novares nätverk och tidigare deltagare i programmet, vilket känns otroligt värdefullt!

 

Cheetah Disruptive Innovation Program riktar sig till ledare med uppdrag att driva transformation. Programmet drivs i samarbete med Svenska Dagbladet och startas nu för tredje året i rad. Deltagarna får inspiration, utblick och verktyg för att driva förändring mer effektivt samt tillgång till ett unikt nätverk av framstående förändringsledare och innovatörer. Nästa omgång av programmet startar i oktober 2018 och i år går resan till The Greater Bay Area, Shenzhen i Kina och Hong Kong. Antagningsprocessen pågår löpande till och med 30 juni 2018.

Vill du veta mer om Cheetah-programmet och hur du ansöker/nominerar medarbetare? 

Hör av dig till Helena Fogelmark, programansvarig på Novare Leadership Academy:

helena.fogelmark@novare.se eller 076-8494540
novare.se/cheetah

 

Du hittar fler artiklar & intervjuer här:

SvD: Rekordsnabb förändring ställer krav på innovation
SvD: Snabb förändring kräver snabb anpassning

Petra Sundström, Innovationschef på Husqvarna: ”Det är tydligt att AI är det som bolagen i Silicon Valley satsar på, anställer kring, investerar i och pratar om”

Robert Kitt, CEO, Swedbank Estonia: ”You cannot top-down orchestrate bottom-up innovation”

Dela

« »